Adoptera en växt eller en blomma. Fråga föräldrar, syskon, vännerna, kollegorna eller nån främling om de har nån växt som du kan få en stickling av eller ett frö. Plantera växten i sitt nya hem och ta hand om den (vatten och omtanke räcker långt) 
 
Jag har en del frön och växter som jag kan ge eller skicka som sticklingar per post om nån vill ha :)

---
Adopt a plant or a flower. Ask your parents, sibblings, friends, workmates or some stranger if they have a plant they could give a cutting from or a seed. Plant the new plant in it's new home and take care of it.

Kommentera

Publiceras ej