Skriv ett brev till någon du älskar. Ge eller skicka det.
 
Dagens fråga:
Finns det tillräckligt med kärlek i världen?

---

Write a letter to somebody you love. Give it or send it.
 
Todays question:
Is there enough love in the world?

Kommentera

Publiceras ej