Idag är utmaningen att hjälpa någon med något. Litet eller stort, för en nära och kär eller en främling. Det du känner för!

---
 
Today the challenge is to help somebody with somethine. With a little thing or bigger, for a close and loved one or a stranger. What you feel like!